Man-Thing vol.2 v.1
Marvel (Régulière, Finie)
11 / #1-11, November 1979 - July 1981
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Man-Thing vol.2
#4
+ Man-T2.4  5276

Man-Thing vol.2
#7
+ Man-T2.7  5347

Man-Thing vol.2
#8
+ Man-T2.8  5351

Man-Thing vol.2
#9
+ Man-T2.9  5361

Man-Thing vol.2
#10
+ Man-T2.10  5362

Man-Thing vol.2
#11
+ Man-T2.11  5366