Wolverine Saga v.1
Marvel (Mini-Series, Finie)
4 / #1-4, September 1989 - December 1989
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Wolverine Saga
#1 September 1989
+ WolvS1  715

Wolverine Saga
#2 November 1989
+ WolvS2  716

Wolverine Saga
#3 MidDecember 1989
+ WolvS3  717

Wolverine Saga
#4 December 1989
+ WolvS4  718