Wolverine vol.2 v.1
Marvel (Régulière, Finie)
189 / #1-189, November 1988 - June 2003
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Wolverine vol.2
#1 Nov 88
+ Wolv2.1  4338

Wolverine vol.2
#1 Nov 88
+ Wolv2.1  698

Wolverine vol.2
#2 Dec 88
+ Wolv2.2  4339

Wolverine vol.2
#2 Dec 88
+ Wolv2.2  699

Wolverine vol.2
#3 Jan 89
+ Wolv2.3  4340

Wolverine vol.2
#4 Feb 89
+ Wolv2.4  4341

Wolverine vol.2
#5 Mar 89
+ Wolv2.5  4342

Wolverine vol.2
#6 Apr 89
+ Wolv2.6  4343

Wolverine vol.2
#7 May 89
+ Wolv2.7  4344

Wolverine vol.2
#8 Jun 89
+ Wolv2.8  4345

Wolverine vol.2
#8 Jun 89
+ Wolv2.8  700

Wolverine vol.2
#9 Jul 89
+ Wolv2.9  4346

Wolverine vol.2
#10 Aug 89
+ Wolv2.10  4347

Wolverine vol.2
#11 EarlySep 89
+ Wolv2.11  4348

Wolverine vol.2
#11 EarlySep 89
+ Wolv2.11  701

Wolverine vol.2
#12 LateSep 89
+ Wolv2.12  4349

Wolverine vol.2
#13 EarlyOct 89
+ Wolv2.13  4350

Wolverine vol.2
#14 LateOct 89
+ Wolv2.14  4351

Wolverine vol.2
#15 EarlyNov 89
+ Wolv2.15  4352

Wolverine vol.2
#16 LateNov 89
+ Wolv2.16  4353