Tales of Suspense v.1
Marvel (Régulière, Finie)
99 / #1-99, January 1959 - March 1968
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Tales of Suspense vol.2
#1 January 1995
+ ToS2.1  74

Tales of Suspense
#12 (b)
+ ToS12  5708

Tales of Suspense
#13 (a) January 1961
+ ToS13  6454

Tales of Suspense
#23 (b) November 1961
+ ToS23  6464

Tales of Suspense
#23 (a) November 1961
+ ToS23  6465

Tales of Suspense
#23 (d) November 1961
+ ToS23  6483

Tales of Suspense
#27 (d) March 1962
+ ToS27  6482

Tales of Suspense
#30 (b)
+ ToS30  5660

Tales of Suspense
#31 (d) July 1962
+ ToS31  6455

Tales of Suspense
#32 (b)
+ ToS32  5260

Tales of Suspense
#32 (a)
+ ToS32  5331

Tales of Suspense
#33 (b) September 1962
+ ToS33  6445

Tales of Suspense
#35
+ ToS35  5011

Tales of Suspense
#38 (c) December 1962
+ ToS38  6526

Tales of Suspense
#39
+ ToS39  1990

Tales of Suspense
#39 (a) March 1963
+ ToS39  6278

Tales of Suspense
#39 (b) January 1963
+ ToS39  6520

Tales of Suspense
#39 (c) January 1963
+ ToS39  6530

Tales of Suspense
#40 (c) April 1963
+ ToS40  5090

Tales of Suspense
#42 (c) June 1963
+ ToS42  6471