Savage Tales v.1
Marvel (Magazine, Finie)
11 / #1-11, May 1971 - July 1975
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Savage Tales
#1 (e)
+ SavT1  5199

Savage Tales
#2 (a)
+ SavT2  5229

Savage Tales
#3 (a)
+ SavT3  5230

Savage Tales
#7 (c)
+ SavT7  5859

Savage Tales
#9 (a)
+ SavT9  5857

Savage Tales
#10 (a)
+ SavT10  5858

Savage Tales
#11 (a)
+ SavT11  5860