Secret Wars v.1
Marvel (Mini-Series, Finie)
12 / #1-12, May 1984 - April 1985
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Secret Wars
#1 May 84
+ SW1  1497

Secret Wars II
#1 July 1985
+ SWII1  1534

Secret Wars
#2 June 1984
+ SW2  1519

Secret Wars II
#2
+ SWII2  1535

Secret Wars
#3 July 1984
+ SW3  1520

Secret Wars II
#3
+ SWII3  1536

Secret Wars
#4 August 1984
+ SW4  1521

Secret Wars II
#4
+ SWII4  1537

Secret Wars
#5 September 1984
+ SW5  1522

Secret Wars II
#5
+ SWII5  1538

Secret Wars
#6 October 1984
+ SW6  1523

Secret Wars II
#6
+ SWII6  1539

Secret Wars
#7 November 1984
+ SW7  1524

Secret Wars II
#7
+ SWII7  1540

Secret Wars
#8 December 1984
+ SW8  1525

Secret Wars II
#8
+ SWII8  1541

Secret Wars
#9 January 1985
+ SW9  1526

Secret Wars II
#9
+ SWII9  1542

Secret Wars
#10 Febr 1985
+ SW10  1527

Secret Wars
#11 March 1985
+ SW11  1528