Rampaging Hulk v.1
Marvel (Magazine, Finie)
1 / #1-27, January 1977 - June 1981
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Rampaging Hulk
#10 (a) August 1978
+ RHulk10  5830

Rampaging Hulk
#11 (a) October 1978
+ RHulk11  5831

Rampaging Hulk
#11 (b) October 1978
+ RHulk11  5898

Rampaging Hulk
#12 (a) December 1978
+ RHulk12  5832

Rampaging Hulk
#12 (b) December 1978
+ RHulk12  5833

Rampaging Hulk
#13 (a) February 1979
+ RHulk13  5840

Rampaging Hulk
#13 (b) February 1979
+ RHulk13  5842

Rampaging Hulk
#14 (a) April 1979
+ RHulk14  5841

Rampaging Hulk
#14 (b) April 1979
+ RHulk14  5844

Rampaging Hulk
#15 (a) June 1979
+ RHulk15  5843

Rampaging Hulk
#15 (b) June 1979
+ RHulk15  5846

Rampaging Hulk
#15 (c) June 1979
+ RHulk15  5847

Rampaging Hulk
#16 (a) August 1979
+ RHulk16  5845

Rampaging Hulk
#18 (a) December 1979
+ RHulk18  5848

Rampaging Hulk
#18 (b) December 1979
+ RHulk18  5849

Rampaging Hulk
#20 (a) April 1980
+ RHulk20  5850

Rampaging Hulk
#20 (b) April 1980
+ RHulk20  5855

Rampaging Hulk
#22 (a) August 1980
+ RHulk22  5852

Rampaging Hulk
#23 (a) October 1980
+ RHulk23  5853

Rampaging Hulk
#23 (b) October 1980
+ RHulk23  5854