New Mutants v.1
Marvel (Régulière, Finie)
100 / #1-100, March 1983 - April 1991
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

New Mutants
#1
+ NMts1  3915

New Mutants Special Edition
#1 (1of3)
+ NMtsSp1  4018

New Mutants Special Edition
#1 (2of3)
+ NMtsSp1  4020

New Mutants Special Edition
#1 (3of3)
+ NMtsSp1  4022

New Mutants Annual
#1 none 84
+ NMts+1  1201

New Mutants
#2
+ NMts2  3918

New Mutants Annual
#2 (1of3)
+ NMts+2  4048

New Mutants Annual
#2 (2of3)
+ NMts+2  4052

New Mutants Annual
#2 (3of3)
+ NMts+2  4055

New Mutants
#3
+ NMts3  3921

New Mutants Annual
#3 (1of2)
+ NMts+3  4075

New Mutants Annual
#3 (2of2)
+ NMts+3  4078

New Mutants
#4
+ NMts4  3924

New Mutants Annual
#4 (1of2)
+ NMts+4  4110

New Mutants Annual
#4 (2of2)
+ NMts+4  4113

New Mutants
#5
+ NMts5  3927

New Mutants Annual
#5 none 89
+ NMts+5  558

New Mutants
#6
+ NMts6  3930

New Mutants
#7
+ NMts7  3933

New Mutants Annual
#7 (1of3)
+ NMts+7  4189