Marvel Premiere v.1
Marvel (Régulière, Finie)
61 / #1-61, April 1972 - August 1981
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Marvel Premiere
#1 April 1972
+ MaPre1  6598

Marvel Premiere
#15 May 74
+ MaPre15  2122

Marvel Premiere
#15 May 1974
+ MaPre15  6395

Marvel Premiere
#16 Jul 74
+ MaPre16  2126

Marvel Premiere
#17 Sep 74
+ MaPre17  2130

Marvel Premiere
#18 Oct 74
+ MaPre18  2135

Marvel Premiere
#19 Nov 74
+ MaPre19  2139

Marvel Premiere
#20 Jan 75
+ MaPre20  2143

Marvel Premiere
#21 Mar 75
+ MaPre21  2148

Marvel Premiere
#22 Jun 75
+ MaPre22  2152

Marvel Premiere
#24
+ MaPre24  3749

Marvel Premiere
#25
+ MaPre25  3753

Marvel Premiere
#29
+ MaPre29  3815

Marvel Premiere
#30
+ MaPre30  3823

Marvel Premiere
#35
+ MaPre35  5714

Marvel Premiere
#36
+ MaPre36  5784

Marvel Premiere
#37
+ MaPre37  5785

Marvel Premiere
#39
+ MaPre39  5647

Marvel Premiere
#40 February 1978
+ MaPre40  6563

Marvel Premiere
#43
+ MaPre43  5010