Marvel Universe v.1
Marvel (Mini-Series, Finie)
15 / #1-15, January 1983 - May 1984
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Marvel Universe
#1 Jan 83
+ MU1  503

Marvel Universe, Deluxe
#1 Dec 85
+ MUD1  518

Marvel Universe, Update
#1 Jul 89
+ MUU1  538

Marvel Universe
#2 Feb 83
+ MU2  504

Marvel Universe, Deluxe
#2 Jan 86
+ MUD2  519

Marvel Universe, Update
#2 Aug 89
+ MUU2  539

Marvel Universe
#3 Mar 83
+ MU3  505

Marvel Universe, Deluxe
#3 Feb 86
+ MUD3  520

Marvel Universe, Update
#3 Sep 89
+ MUU3  540

Marvel Universe
#4 Apr 83
+ MU4  506

Marvel Universe, Deluxe
#4 Mar 86
+ MUD4  521

Marvel Universe, Update
#4 Oct 89
+ MUU4  541

Marvel Universe
#5 May 83
+ MU5  507

Marvel Universe, Deluxe
#5 Apr 86
+ MUD5  522

Marvel Universe, Update
#5 Nov 89
+ MUU5  542

Marvel Universe
#6 Jun 83
+ MU6  508

Marvel Universe, Deluxe
#6 May 86
+ MUD6  523

Marvel Universe, Update
#6 MidNov 89
+ MUU6  543

Marvel Universe
#7 Jul 83
+ MU7  509

Marvel Universe, Deluxe
#7 Jun 86
+ MUD7  524