Marvel Fanfare v.1
Marvel (Régulière, Finie)
60 / #1-60, March 1992 - January 1992
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Marvel Fanfare
#1 (a) March 1982
+ MAFa1  4562

Marvel Fanfare
#2 (a) May 1982
+ MAFa2  4563

Marvel Fanfare
#3 (a)
+ MAFa3  4564

Marvel Fanfare
#3 (b)
+ MAFa3  5055

Marvel Fanfare
#4 (a)
+ MAFa4  4565

Marvel Fanfare
#4 (b)
+ MAFa4  5155

Marvel Fanfare
#7 (b)
+ MAFa7  2779

Marvel Fanfare
#8 (b)
+ MAFa8  5076

Marvel Fanfare
#31 (a)
+ MAFa31  1629

Marvel Fanfare
#32 (a)
+ MAFa32  1630

Marvel Fanfare
#33 (a) July 1987
+ MAFa33  4590

Marvel Fanfare
#47 Mid November 1989
+ MAFa47  6209

Marvel Fanfare
#51 June 1990
+ MAFa51  6427