Jack of Hearts v.1
Marvel (Mini-Series, Finie)
4 / #1-4, January 1984 - April 1984
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

Jack of Hearts
#1 January 1984
+ JackoH1  4827

Jack of Hearts
#2 February 1984
+ JackoH2  4828

Jack of Hearts
#3 March 1984
+ JackoH3  4829

Jack of Hearts
#4 April 1984
+ JackoH4  4830