First Adventures v.1
First (Mini-Series, Finie)
5 / #1-5, December 1985 - April 1986
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

First Adventures
#1 (Blaze Barlow and the Eternity Command) December 1985
+ FAdv1  1176

First Adventures
#2 (Whisper) January 1986
+ FAdv2  1177

First Adventures
#3 (Dynamo Joe) February 1986
+ FAdv3  1178

First Adventures
#4 (Whisper) March 1986
+ FAdv4  1179