DC Comics Presents v.1
DC (Régulière, Finie)
97 / #1-97, July 1978 - September 1986
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
PAGES MODE LANG
MODE LISTE MODE CATALOGUE MODE GALERIE
VF VO VO + VF
Afifcher la Checkliste / Display Checklist

DC Comics Presents
#85 (Superman and Swamp Thing) September 1985
+ DCCP85  1161